Zoeken

Emaus 59
3135 JC Vlaardingen

Beemdstraat 4
5964 AK Son en Breugel

t. 06 22913903
e. info@baanidee.nl

Juiste studiekeus?


U weet vast nog hoe het was om in de schoolbanken te zitten. Nu werkt u in het onderwijs.
In het beroep dat u leuk vindt en dat bij u past? En heeft uw school u dit beroep geadviseerd?
Het is belangrijk dat scholen hun leerlingen goed adviseren bij het maken van de juiste studiekeus. Decanen zijn uitstekend op de hoogte van het aanbod aan opleidingen. Hebben ze ook goed zicht op de arbeidsmarkt? Zo niet, dan missen zij een wezenlijk aspect bij het geven van studiekeuzeadvies.

Hoe is dit op uw school? Hebt u de arbeidsmarkt goed in beeld?

De regering wil het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters flink terugbrengen. Onder meer door de verplichting langer op school te blijven. Voortijdig schoolverlaten heeft veel oorzaken. Soms hebben leerlingen een gebrek aan interesse, begrijpen ze niet waarom ze bepaalde stof moeten leren, weten ze niet zeker welke richting ze op willen en of er aansluitend werk in te vinden is.

Welke actie onderneemt u om arbeidsmarktgericht te adviseren?

Studiekeus vanuit werkperspectief

Wij kennen de arbeidsmarkt en bieden vanuit onze achtergrond een gezamenlijke aanpak aan, met workshops en individuele gesprekken met leerlingen, om hen bewust te maken van de mogelijke beroepskeuzes in relatie tot de vraag op de arbeidsmarkt. Het traject kan er als volgt uitzien:

  • Groepsgerichte aftrap
    Een arbeidsadviseur geeft een presentatie over o.a. werkend Nederland, de arbeidsmarkt, passie en bevlogenheid. Aan het eind van de presentatie krijgt elke leerling een test om thuis in te vullen.
  • Individueel gesprek
    In het individuele gesprek met de arbeidsadviseur staat de leerling centraal. Wie is hij? Wat vindt hij interessant? Waardoor wordt hij geraakt? Welk toekomstperspectief heeft hij? Hoe kijkt hij naar werk? De leerling krijgt zo een beter beeld van zichzelf en kan daardoor een bewuste keus maken.
  • Keus en toelichting
    In een gezamenlijk gesprek van leerling, ouders, decaan en arbeidsadviseur licht de leerling zijn keus toe en geeft de decaan uitleg over de mogelijke studie- en vakkenpakketkeuzes.

Resultaat

Met "Studiekeus vanuit werkperspectief" biedt u leerlingen de mogelijkheid de juiste studiekeus te maken, namelijk vanuit werkperspectief.

 

Baanidee heeft meegewerkt aan Next Step

Copyright 2015 Baanidee   Sitemap    Inloggen